Lokaal samenwerken cruciaal voor voldoende ouderenwoningen

Lokaal samenwerken cruciaal voor voldoende ouderenwoningen

Woningen die geschikt zijn voor ouderen zijn schaars. De meeste Nederlanders op leeftijd wonen in een huis dat ze moeten verlaten als ze intensieve zorg nodig hebben. Slechts een tiende van de ouderen woont volgens het CBS in een seniorenwoning.

Dat moet veranderen, stelt ABN Amro in het rapport Tekort woningen voor ouderen ook probleem voor de zorg. Van de een miljoen nieuwe woningen die er tot 2030 moeten komen, moet ongeveer de helft een seniorenwoning worden. Met het bouwen van die woningen kun je twee vliegen in een klap slaan; de doorstroming op de woningmarkt neemt toe en het tempert het beroep op zorg. In een geschikte seniorenwoning kunnen mensen met een groeiende zorgbehoefte namelijk langer blijven wonen. Dat is niet alleen prettiger voor de oudere, het vermindert ook de druk op de zorgsector en dempt de stijging van de zorgkosten, aldus ABN Amro.

Zo bezien zouden zorgbestuurders een visie moeten hebben op lokale ouderenzorg die verder reikt dan alleen het eigen (toekomstige) aanbod. De Taskforce Wonen en Zorg van Hans Adriani heeft zich daarvoor de afgelopen jaren hard gemaakt. Deze commissie-Adriani wist zorgaanbieders te bewegen om samen met corporaties en gemeenten ‘woonzorgvisies’ te maken. Hierin wordt de lokale ‘woonzorgopgave’ voor ouderen in kaart gebracht. Bovendien gaan de diverse partijen na wat het toekomstige aanbod van zorg en wonen voor ouderen moet zijn. De meeste gemeenten hebben inmiddels zo’n woonzorgvisie. De volgende stap is van visie naar prestatieafspraken en uitvoering. Dat kan zeker nog beter volgens de commissie-Adriani. Het ontbreekt nu nog te vaak aan concrete doelen om de ambities waar te maken. Daarom bieden ze een interactieve handreiking Van visie naar uitvoering aan voor wie daar werk van wil maken.

bron: zorgvisie.nl

Wij gebruiken cookies en diensten van derden om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring op onze website heeft.