Activiteitenaanbod voor inwoners met dementie

Activiteitenaanbod voor inwoners met dementie

BEETSTERZWAAG/HEERENVEEN De gemeenten Heerenveen, Opsterland en Weststellingwerf gaan gezamenlijk het aanbod van activiteiten voor thuiswonende inwoners met dementie versterken. De activiteiten moeten bijdragen aan het langer mee kunnen doen in de samenleving. 

De drie gemeenten hebben voor het versterken van het aanbod een subsidie van 90.000 euro toegekend gekregen van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. 

Dementie is een steeds groter groeiend maatschappelijk probleem. De ziekte gaat gepaard met veel zorg en heeft niet alleen veel impact op de mensen met dementie zelf, maar ook op hun naasten en mantelzorgers. Het aantal mensen met dementie neemt waarschijnlijk de komende jaren sterk toe. De gemeenten Heerenveen, Opsterland en Weststellingwerf hebben nu ruim 2.000 inwoners met dementie, de verwachting is dat dit aantal in 2050 is gegroeid naar 3.900 inwoners. 

De zorg (en noodzaak) voor een meer dementievriendelijke samenleving, waarin thuiswonende inwoners met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen, is een opgave van de hele maatschappij, vinden de gemeenten. Voor gemeenten ligt er een rol in het bieden van ontmoetingsplekken en zinvolle dagactiviteiten. De drie gemeenten vinden dat de inwoners en hun wensen hierbij centraal moeten staan. Dit helpt inwoners met dementie om zoveel als mogelijk gezond te blijven en contacten te onderhouden met anderen. Ook helpt het hen om te leren omgaan met dementie en de gevolgen daarvan. 

De activiteiten helpen niet alleen de inwoner met dementie, maar ook de mantelzorgers eromheen. Uit onderzoek blijkt dat het aanbod van dagactiviteiten te weinig aansluit bij de behoeften van inwoners met dementie en hun naasten. Te veel ‘aanbodgestuurd’ en te weinig ‘vraaggestuurd’. De gemeenten zetten de subsidie van 90.000 euro dan ook in om de behoeften in kaart te brengen en daar in samenwerking met allerlei partijen een passend aanbod voor te ontwikkelen. 

bron: sa24.nl

Wij gebruiken cookies en diensten van derden om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring op onze website heeft.